disclaimer

DISCLAIMER BEPERKT HOUDBAAR


Op deze website www.beperkthoudbaar.info kunnen derden informatie aanbieden in reacties of anderszins. Viewpoint Productions B.V. sluit enige aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor door derden geplaatste informatie (waaronder een eventuele inbreuk op de (auteurs)rechten van anderen) en voor schade ontstaan door de inhoud van - al dan niet door derden - aangeboden informatie. Onverminderd het voorgaande, kunnen door derden aangeboden reacties of andere informatie worden gewijzigd en/of verwijderd indien dat naar het oordeel Viewpoint Productions B.V. nodig is, om welke reden dan ook. Daarbij is uitgangspunt dat niet relevante reacties of reacties waarbij wettelijke normen en/of fatsoensnormen worden overschreden worden verwijderd. IP-nummers kunnen worden gepubliceerd.

[login]