tips

De Jungle van de Tienerseks

Door internet, porno en videoclips is het tegenwoordig cool om je als een slet of een pooier te gedragen. Maar niet alle tieners zien het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Zo ontstaat een pornografische jeugdcultuur waarin onvrijwillige seks en verkrachting steeds normaler worden. Bekijk de uitzending Zembla

Keep Young & Beautiful, if you want to be loved

Clip van Annie Lennox Youtube

Big Girls

clipje van zanger Mika, geen graatmagere modellen, maar mooie grote vrouwen Youtube

Dove Onslaugt-filmpje

over het bombardement van beelden vanuit de schoonheidsindustrie

Dove Onslaught

Love your body

over de invloed van reclames op het (zelf)beeld van vrouwen en mannen

presentatie Loveyourbody

website Loveyourbody

Fat Rant van Joy Nash op Youtube

filmpje over dik zijn, "I'm fat, and it's ok" Youtube

Volkskrant- enquete

Hoe groot is de druk om jong en knap te zijn eigenlijk? De Volkskrant houdt hierover een enquete, Volkskrant

Doll Face

mooi filmpje op YouTube

50 kilo afvallen in 3 minuten

een filmpje waarin flink gefotoshopt wordt, modeblog

The evolution of Beauty

Een filmpje op youtube over photoshoppen, Youtube

Stupid Girl

filmpje van Pink die Stupid Girl zingt

Voorbeelden en tegengeluiden

Beleidsvoorstellen voor politiek

Uit het manifest 'Sex moet weer haute couture worden' zijn een aantal beleidsvoorstellen voort gekomen. Sunny Bergman en Myrthe Hilkens spraken hierover op 27 juni jl. met een aantal Tweede Kamerleden, onder andere Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Femke Halsema (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Harrij van Bommel (SP) en Mirjam Sterk (CDA). Een aantal van hen ondertekenden het manifest. Lees hier de beleidsvoorstellen.

Myrthe Hilkens en Sunny Bergman met Tweede kamerlid Renske Leijten (SP)

1. Betere regulering van cosmetische (plastisch chirurgische) ingrepen.

  1. Verhoging van de leeftijdgrens waarop mensen alleen mogen beslissen over cosmetische ingrepen van 16 naar 18 jaar.
  2. Verplichting van een gesprek met een onafhankelijk (dus niet aan de behandelend plastische praktijk verbonden) psycholoog, psychiater of seksuoloog voorafgaande aan een cosmetische ingreep.
  3. Betere controle op privÚ-klinieken door de overheid en door de beroepsverenigingen zelf. Mogelijk gevolgd door sancties of maatregelen, bijvoorbeeld als er misleidende informatie wordt gegeven.
  4. Er moet onderzoek gedaan worden naar de psychische effecten van cosmetische ingrepen zoals borstvergrotingen en schaamlipcorrecties.

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS) is voorstander van verhoging van de leeftijdgrens naar 18 jaar en vˇˇr het hanteren van een protocol door de beroepsgroep, met daarin op indicatie consultatie van andere disciplines dan alleen die van de behandelend arts (zie hun bijgevoegde verklaring). Soms is hiervoor een psychiater (bij body dismorfic disorder problemen) het meest geschikt, soms een psycholoog (bij bv een negatief zelfbeeld, trauma's) en soms is dat een seksuoloog (bij seksuele problemen).


2. Beperken, onderzoeken en monitoren van Make Me Beautifull programma's.

Bij deze programma's wordt voortdurend de koppeling gelegd tussen schoonheid, vrouwelijkheid en geluk. Er wordt de oneigenlijke suggestie gewekt dat lichamelijke ingrepen tot psychisch welbevinden zullen leiden. Daarnaast wordt binnen deze programma's geen enkele aandacht aan de pijn, de tijd en de risico's van de ingrepen gegeven. (zie het artikel Het mes snijdt immers ook in de ziel).

3. Media-educatie

Media manipuleren. Omdat beelden gemonteerd worden, foto's bewerkt, interviews in kranten qua lengte afwijken van het oorspronkelijke gesprek enz. Het is zaak dat de nieuwe generaties jongeren, die opgroeien in een wildernis van beelden en informatie, opgeleid worden, opdat zij leren bewust te consumeren.

Wat is echt en wat is niet echt? Welke informatie betrouwbaar of niet? Bestaat er zoiets als objectiviteit; waarom wel / niet? (denk aan Joris Luyendijk en diens poging de poppenkast die oorlogsverslaggeving / verslaggeving vanuit onrustige gebieden vaak is, bloot te leggen).

Nog nooit in de geschiedenis van de mens groeiden jongeren op met zo veel informatiekanalen. Televisie, radio, internet, kranten, tijdschriften, msn-sessies, sms-chats, internet op je mobieltje. Onderzoeken die voorhanden zijn spreken elkaar dikwijls tegen, waar het be´nvloeding van die media betreft. De politiek zou in haar beleid niet van die tegenstrijdige of gebrekkige informatie onder de indruk moeten zijn. De logica is niet 'zo lang we niet weten hoe die be´nvloeding werkt vinden we alles goed', maar, 'als we niet weten of iets schadelijk is, of niet, moeten we preventief te werk gaan'. Bewapen jongeren tegen het continu bombardement van informatie (een meisje van 17 jaar in Amerika heeft al 250.000 aan schoonheid gerelateerde beelden gezien) door daar iets tegenover te plaatsen: voorlichting.

4. Verplichte en duidelijkere invulling van de seksuele vorming op het curriculum van scholen.


Jongeren krijgen dagelijks een grote hoeveelheid seksuele boodschappen op zich afgevuurd. Van de eerdergenoemde seksreclames, tot tv-programma's waarin mensen elkaar moedwillig bedriegen (bv. Temptation Island), tot vrouwonvriendelijke videoclips op TMF/MTV. Ook tijdschriften die zich richten op jongeren gebruiken aan seksgerelateerde onderwerpen om hun verkoopcijfers op te voeren. Dildo's als welkomstgeschenk bij een abonnement, een cursus paaldansen in foto's of tien standjes voor in het water. Als tegenwicht hiertegen is seksuele vorming nodig, anders dan de traditionele die zich richt op SOA's, zwangerschappen of het biologsche proces van bevruchting.

Jongeren zouden al vanaf jonge leeftijd tot nadenken moeten worden aangezet. Wat vind ik van mijn eigen lichaam? Wat vind ik fijn en wat niet en waarom is dat zo? Denk ik dat ik bepaalde dingen moet doen om zo bij leeftijdsgenoten in achting te stijgen, of doe ik iets omdat ik dat zelf wil en lekker vind? Aandacht voor relaties en weerbaarheid; 4 procent van alle jongens en 18 procent van alle meisjes onder de 25 is wel eens gedwongen tot seks. Een cijfer waaruit men zou kunnen concluderen dat jongeren ook behoefte hebben aan het leren nadenken over en aangeven van hun eigen grenzen. Omdat jongeren steeds jonger seksueel actief worden en in hun experiment grenzen oprekken, constateren Seksuologen dat zich een groep twintigers manifesteert die op het gebied van seks al met burn-out verschijnselen kampt (zie verklaring NVVS).

In het artikel 'Seksuele Kermis brengt jongeren in de war' (De Pers, zie hieronder) vertellen deskundigen dat het aantal zedendelicten onder minderjarigen stijgt en dat daders almaar jonger worden. Ook het aantal aangiftes van seksueel misbruik op internet stijgt al jaren.

Ouders, docenten en de kinderen / jongeren zelf; iedereen vindt seks een lastig thema om openhartig over te spreken. Juist daarom zou sturing en begeleiding vanuit de politiek gewenst zijn. Seksuele vorming staat opgenomen in de kerndoelen van dit nieuwe kabinet, maar de invulling van dat kerndoel is vaag en tamelijk vrijblijvend. Door de vage omschrijving en de ruimte die scholen krijgen om hier naar eigen inzicht mee aan de slag te gaan, schiet de seksuele vorming op scholen vaak tekort (zie de verklaring van de NVSS en de Rutgers Nisso Groep).

5. Nader onderzoek naar de veiligheid en de werking van cosmetische producten en ingrepen.

Komen producten hun beloften waar en wat is hun (schadelijke) werking? Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat geen enkele anti rimpelcrŔme doet wat het pretendeert te doen: namelijk rimpels weghalen. Ook anti-strea en anticellulitis crŔme's spelen in op - en voeden onzekerheden bij vrouwen, maar hebben niet het beloofde resultaat. Ook moeten eventuele schadelijke werking worden onderzocht van bijvoorbeeld botox-behandelingen en rimpelfillers.

6. Regulering van het gebruik van vrouwenlichamen in reclame's.

Waarom mag men vrouwen objectificeren en te pas en te onpas inzetten voor economisch gewin? Een overvloed van eendimensionale beelden van vrouwelijkheid en seksualiteit leidt tot aantasting van de vrouwelijke identiteit.
Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken (onder andere Liesbeth Woertman, hoofdocent Klinsiche Psychologie Universiteit Utrecht) blijkt dat vrouwen een negatief zelfbeeld krijgen van het bombardement van veelal onrealistische gefotoshopte beelden van vrouwelijk schoon. Ook heeft het voortdurend presenteren van blote vrouwenlichamen een negatieve invloed op de vorming van seksuele identiteit.

  1. Er mogen voortaan geen nagenoeg blote vrouwenlichamen gebruikt worden in reclame's waarbij de link met het product onlogisch is. Dus: wel als men lingerie wil verkopen, maar niet als men C.D.'s wil verkopen.
  2. Er moeten afspraken komen over de inrichting van het publieke domein. In het huidige straatbeeld kan men billboards niet negeren; er is sprake van onvrijheid als men ongevraagd voortdurend geconfronteerd wordt met een 'gebimboficeerd' of niet realistisch vrouwbeeld. Daarom moet er een quotum ingesteld worden, waarin bijvoorbeeld wordt bepaald dat er nooit meer dan 15% van de reclamecampagne's in de publieke ruimte deze specifieke vrouwbeelden hanteren.


7. Uitzendtijdstip 0900-reclames en bepaalde, pornografische videoclips.

Bij televisie zijn de leeftijden van Kijkwijzer verbonden aan uitzendtijden. Programma's met de classificatie Alle Leeftijden en 6 jaar mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden. Programma's met de classificatie 12 jaar mogen vanaf 20.00 uur worden uitgezonden en voor 16 jaar vanaf 22.00 uur. Omdat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek voorhanden is, waarin de (eventuele) correlatie tussen enerzijds mediaconsumptie en anderzijds seksualiteit centraal staat, is het lastig te beargumenteren waarom bepaalde normen aangescherpt moeten worden. Desalniettemin spreekt een behoorlijk aantal deskundigen in verscheidene van de bijgevoegde artikelen en onderzoeken haar zorg uit. In relatie tot het zelfbeeld van mensen of de wijze waarop zij seksualiteit ervaren, zouden pornografische beelden wel tot negatieve effecten kunnen leiden (zie de verklaring NVVS).

Het tijdstip waarop pikante commercials, vrouwonvriendelijke videoclips of andere expliciet seksuele / erotische beelden en programma's uitgezonden mogen worden, zou verplaatst moeten worden naar tenminste middernacht. Dan verkleint de kans dat jongeren kijken en staat tegelijkertijd volwassenen niet in de weg om alsnog aan hun trekken te komen.

8. Internetsleutel die leeftijdsgrens duidelijkerbewaakt

Minderjarigen die surfen op het grenzeloze internet, kunnen afgeschermd worden van de ergste excessen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een zogenoemd kinderfilter. Toch zouden ook jongeren die gebruik maken van het net op plekken waar zo'n filter niet ge´nstalleerd is, beter afgeschermd moeten worden. Nu volstaat vaak een simpele click op de muis om websites binnen te komen waarvan de content expliciet seksueel is. Aangezien een meerderheid van de jongeren geen afspraken maakt met vader of moeder over internetgebruik en ouders digitaal minder onderlegd zijn dan hun eigen kroost, zou de overheid onderzoek naar een sleutel voor bepaalde internetpagina's moeten stimuleren. Iemand die bijvoorbeeld seksuele voorlichting wilt krijgen op de onlangs gelanceerde site www.hoehetmoet.nl, waarop voorlichting geschied aan de hand van niets verhullende filmpjes en gevorderden o.a. een cursus 'anaal' kunnen kijken, hoeft maar een vraag te beantwoorden om binnen te komen: Ben je zestien jaar of ouder, ja of nee? Een koud kunstje dus.

Onderzocht moet worden of er geen andere, meer professionele, manieren bestaan waarop de identiteit van een bezoeker en dan met name diens leeftijd vastgesteld kan worden.

Download Verklaring Rutgers Nisso Groep

Download Verklaring Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Relevante artikelen en onderzoeken:

Schoonheid is een keuze - Chris Spangers

Voor de ingreep eerst naar de psycholoog? - Seada Nourhussen

'Designer Vaginas', Een issue voor seksuologen? - Philomeen Weijenborg

Verwarring door seksuele kermis - Myrthe Hilkens

Seks onder je 25e - Soa Aids Nederland & Rutgers Nisso Groep - onderzoek

Seksualisering in de reclame maakt tienermeisjes ziek

Over de grens - rapport MOVISIE - Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren - mei 2007
[login]