tips

De Jungle van de Tienerseks

Door internet, porno en videoclips is het tegenwoordig cool om je als een slet of een pooier te gedragen. Maar niet alle tieners zien het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Zo ontstaat een pornografische jeugdcultuur waarin onvrijwillige seks en verkrachting steeds normaler worden. Bekijk de uitzending Zembla

Keep Young & Beautiful, if you want to be loved

Clip van Annie Lennox Youtube

Big Girls

clipje van zanger Mika, geen graatmagere modellen, maar mooie grote vrouwen Youtube

Dove Onslaugt-filmpje

over het bombardement van beelden vanuit de schoonheidsindustrie

Dove Onslaught

Love your body

over de invloed van reclames op het (zelf)beeld van vrouwen en mannen

presentatie Loveyourbody

website Loveyourbody

Fat Rant van Joy Nash op Youtube

filmpje over dik zijn, "I'm fat, and it's ok" Youtube

Volkskrant- enquete

Hoe groot is de druk om jong en knap te zijn eigenlijk? De Volkskrant houdt hierover een enquete, Volkskrant

Doll Face

mooi filmpje op YouTube

50 kilo afvallen in 3 minuten

een filmpje waarin flink gefotoshopt wordt, modeblog

The evolution of Beauty

Een filmpje op youtube over photoshoppen, Youtube

Stupid Girl

filmpje van Pink die Stupid Girl zingt

Juridische actie: een voorlopige balans

De documentaire Beperkt Houdbaar

Sunny Bergman eindigt de documentaire Beperkt Houdbaar met een oproep voor juridische actie tegen cosmetische producenten. Ze benaderde hiervoor letselschade-advocaat Martin de Witte van SAP advocaten. In de documentaire zegde hij zijn betrokkenheid toe bij juridische actie tegen de schoonheidsindustrie.

Vragenlijst op de website

Op deze website heeft de oproep van Sunny Bergman voor juridische actie verder vorm gekregen. Door middel van een vragenlijst hebben we geïnventariseerd of er mensen zijn die juridische actie willen ondernemen tegen de cosmetische producenten, glossy's of bijvoorbeeld privé-klinieken. En zo ja, tegen welke producenten zij actie zouden willen ondernemen. Verder was belangrijk om te weten welke lichamelijke en/of psychische klachten zij toeschrijven aan het gebruik of bestaan van een cosmetisch product, een cosmetische behandeling of de consumptie van glossy's.

Analyse van de vragenlijst

Onlangs zijn deze data door ons en advocaat Martin de Witte bekeken. Van de 892 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zegt 62 % mee te willen werken aan acties tegen de cosmetische industrie en wil 19 % een echte rechtzaak. Veel willen glossy's aanklagen, L'Oreal en Vichy zijn de cosmetische producenten die het meest worden genoemd. 33 % geeft aan psychische of lichamelijke schade te hebben gerelateerd aan cosmetische producten en het schoonheidsideaal. 15 % zegt hierdoor depressies te hebben, 6 % anorexia en 16 % seksuele remmingen.

Een echte rechtzaak?

We wilden eerst kijken of een echte rechtzaak mogelijk was. Daarom hebben we voor zover mogelijk met iedereen die had aangegeven een echte rechtzaak te willen contact opgenomen met de vraag of ze nog steeds deze intentie hadden. Vervolgens hebben we bij de mensen die positief reageerden gekeken of zij aangaven serieuze lichamelijke of psychische schade te hebben ten gevolge van cosmetische producten of een cosmetische behandeling.

Een groot deel van de vrouwen (want het waren vrijwel allemaal vrouwen) die nog steeds een rechtzaak wilden, gaf aan glossy's te willen aanklagen. Weinig van hen gaven aan ernstige lichamelijke of psychische schade te hebben opgelopen, zoals anorexia of depressie. Blijkbaar durfden vrouwen die eerder hadden aangegeven depressief of anorexia te hebben ten gevolge van de schoonheidsindustrie het niet aan juridische stappen te ondernemen met ons.

Bijeenkomst met Martin de Witte

Van de vrouwen die wel een rechtzaak wilden kwamen op 5 augustus j.l. zes bijeen om samen met Sunny Bergman en Martin de Witte te kijken welke (juridische) actie er mogelijk en wenselijk was tegen een cosmetische producent of een glossy. Deze bijeenkomst is ook gefilmd voor de vervolguitzending Na Beperkt Houdbaar.

Martin de Witte legt uit dat het heel moeilijk was om te bepalen welke producent aangeklaagd zou kunnen worden. "Er zijn heel veel partijen en je moet echt hard kunnen maken dat iemand schade heeft ten gevolge van een product. Daarom zijn we gaan kijken of we een producent kunnen aanklagen vanwege misleidende reclame. Waar het om gaat is of er bepaalde suggesties worden gewekt die niet waar te maken zijn. Ik heb gekeken of we niet iets kunnen doen tegen een producent van antirimpelcrème, die in reclames dingen belooft die niet waar gemaakt worden, bijvoorbeeld dat het verouderingsproces wordt tegen gegaan, je er 10 jaar jonger uitziet."

Reclame Code Commissie

Bij misleidende reclame kun je een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Het lijkt een voor de hand liggende weg om actie te ondernemen tegen een cosmetische producent. Martin de Witte legt uit waarom dit niet zo'n handige route is. "Allereerst is de Reclame Code Commissie een belangenorganisatie van de producenten zelf. Zij controleren elkaar via deze organisatie. Een belangrijker argument is echter dat degene die een klacht indient moet bewijzen dat hij/zij schade heeft ondervonden ten gevolge van het product. De consument moet dus met de bewijslast komen. Daarom is dit een moeilijke weg om een cosmetische producent juridisch aan te pakken."


De Witte is daarom voorstander om de producent direct te vragen om met wetenschappelijk bewijs te komen dat een product werkt. Als hij dit niet kan bewijzen moet hij zijn reclame aanpassen. Producenten schermen vaak met 'klinische onderzoeken', maar onderzoek in een eigen laboratorium met bijvoorbeeld 37 vrouwen is geen wetenschappelijk onderzoek. De Witte: "Waar het om gaat is of er wetenschappelijk, onafhankelijk, objectief bewijs is dat het verouderingsproces wordt afgeremd door een antirimpelcrème. Cosmetische producenten zijn nog niet met een dergelijk wetenschappelijk onderzoek gekomen."

Een stichting

De Witte zegt voorts dat een stichting een rechtsvorm kan zijn die actie kan ondernemen tegen cosmetisch producenten. Zij zou kunnen kijken welke cosmetische producenten misleidende reclame maken en beloften doen die het product niet waar maakt. En vervolgens deze producenten vragen met onafhankelijk, wetenschappelijke onderzoek te komen. Als stichting kun je ook de media benaderen en staat zo sterker tegenover de cosmetische producenten.

Dit idee wordt door de zes vrouwen met enthousiasme ontvangen. De motivatie is groot om stappen te ondernemen tegen de schoonheidsindustrie.

De stichting Onbeperkt Houdbaar


[login]